Benut u alle mogelijkheden die de harmonisatie van de peuterspeelzalen biedt?

Veel organisaties voor peuterspeelzaalwerk zijn druk bezig met de harmonisatie van de peuterspeelzalen die per januari 2018 gereed moet zijn. Door de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang te laten vallen wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan. Echte harmonisatie vraagt echter meer dan het wettelijk regelen alleen.

Hoe zorg je er als organisatie voor dat peuterwerk en kinderdagopvang geïntegreerd worden? Ontmoeten kinderen uit de beide werksoorten elkaar? Vindt er werkelijke integratie plaats in opvang voor alle kinderen, van werkende en niet werkende ouders?
Als u de intentie heeft de harmonisatie niet alleen formeel te organiseren, maar ook handen en voeten wil geven dan kunnen wij daar ondersteunend bij zijn. We onderzoeken samen met u wat de praktische mogelijkheden in uw organisatie zijn om alle kinderen van 2 tot 4 jaar elkaar te laten ontmoeten en daarmee van elkaar te leren.
Liggen er onbenutte kansen om VVE aan te bieden in het kinderdagverblijf? Is er misschien een tekort aan kinderen in peuteropvang of juist het kinderdagverblijf? Benut u optimaal de capaciteit van uw medewerkers en de beschikbare ruimte?

EtuConsult onderzoekt samen met u de mogelijkheden om de kansen die de harmonisatie biedt te benutten , zoveel mogelijk interactief om de betrokkenheid van uw medewerkers te vergroten. Ook kunnen we u natuurlijk ondersteunen bij de implementatie hiervan.

Stel uw vraag! Meer weten?
Neemt u vrijblijvend contact op met  Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.