Zoeken

EtuConsult is een onafhankelijk en landelijk opererende organisatie op het gebied van onderwijs, kinderopvang, IKC en brede school ontwikkeling. We werken daarbij vanuit de visie en uitgangspunten die beschreven staan in het gedachtegoed Etutorium.
EtuConsult stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan een ononderbroken ontwikkelingsproces voor kinderen tussen 0 en 15 jaar vanuit één pedagogische visie. Uitgangspunt hierbij is dat leren, zowel praktisch als theoretisch, niet beperkt hoeft te zijn tot plaats of tijd.
Kleine kinderen worden groot: De wereld van de Toekomst is wat Kinderen er van maken. Daar willen wij aan bijdragen.

Collega adviseur Brede School/IKC - ( WTF 0,8-1,0)

Om de groei van ons bedrijf verder vorm te geven, zijn wij op zoek naar een adviseur die met beide voeten in de praktijk van brede scholen/integrale kindcentra staat. Je helpt onze klanten bij het ontwikkelen van hun visie en samen met teams en bestuurders kom je tot concrete resultaten die merkbaar zijn bij kinderen.
Je bent een inspirator, stimulator en verbinder, kunt goed luisteren en je bent in staat de wens van de klant te vertalen naar praktisch uitvoerbare adviezen. Het integreren van verschillende disciplines zit in je DNA. Een gesprek met jou geeft energie.
Het is vanzelfsprekend dat je over pedagogische- en brede school ervaring beschikt. Je hebt affiniteit met sociale media en bent handig met de computer. Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto, we werken immers door het hele land.
Indien je je niet alleen aangetrokken voelt tot deze dynamische functie maar het ook als een uitdaging ziet onze organisatie verder uit te bouwen, dan nodigen we je graag uit om te reageren. Stuur niet alleen je CV maar laat ook iets zien van hetgeen je al bereikt hebt.

Wil je nadere informatie dan kan je contact opnemen met Job ( J.P.M. ) van Velsen, directeur EtuConsult op telefoonnummer 06- 13758140.
Sollicitaties kan je tot uiterlijk 18 september a.s opsturen naar EtuConsult t.a.v. Job van Velsen, Bolderweg 1, 1332 AX Almere of ditis@etuconsult.nl