Zoeken

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen ondersteunt scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere organisaties bij de ontwikkeling van brede scholen en IKC’s. Het Landelijk Steunpunt geeft presentaties, ontwikkelt producten, organiseert studiedagen en congressen en beantwoordt telefonisch en per e-mail uw vragen. Ondersteuning door het Landelijk Steunpunt is gratis en altijd kort of éénmalig.
Op www.bredeschool.nl vindt u alle informatie over de activiteiten van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Landelijk Steunpunt Brede Scholen
p/a Bolderweg 1
1332 AX ALMERE
Landelijksteunpunt@bredeschool.nl
Telefoonnummer: 070 – 30 42 010

Bekijk de website van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.