Ouderpartnerschap in uw brede school of IKC.

Partnerschap met ouders doet ertoe! Ouderpartnerschap is een middel om het welzijn en het leren van de kinderen te bevorderen.

Werken aan een brede school of IKC is werken aan samenwerking en verbinding. Met organisaties en instellingen, en zeker ook met alle ouders van uw IKC. Maar hoe geef je, vanuit een sterke brede school of IKC, ouderpartnerschap vorm? Welke vormen van ouderpartnerschap zijn er en hoe geeft u daar als IKC invulling aan?

EtuConsult en Stichting Actief Ouderschap hebben de handen ineengeslagen om tot een succesvolle aanpak van ouderpartnerschap in uw brede school of IKC te komen.
Ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan met elkaar, praktisch en oplossingsgericht, aan de slag om ouderpartnerschap tot een pijler van uw brede school of IKC te maken. Dat doen we volgens een beproefde route waarbij ouders én professionals betrokken zijn. We starten met een scan of nulmeting, komen tot een ouderpartnerschapsteam, organiseren een wensen en verwachtingenavond en komen met u en de ouders tot een plan van aanpak. Waarbij we gebruik maken van een, in de praktijk ontwikkeld, uniek ouderpartnerschapsinstrument.

Ouderpartnerschap is geen doel maar een middel om het welzijn en het leren van de kinderen te bevorderen. Het leidt tot betere resultaten, zoals uit onderzoek veelvuldig gebleken is. En ouderpartnerschap geeft nieuwe energie en ideeën. Nieuwsgierig hoe zo’n succesvolle aanpak er concreet voor uw (brede) school of IKC uit kan zien?

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Job van Velsen 06-13 75 81 40