Een doorgaande lijn voor het jonge kind.

U weet hoe belangrijk de eerste levensjaren van een kind zijn. In de periode dat een kind naar een voorschoolse voorziening en de kleutergroep gaat wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Daarom streeft u met uw school, peuterspeelzaal, kinderopvangorganisatie naar een naadloze overgang tussen de verschillende kindvoorzieningen.

Dat valt nog lang niet mee. Hoe zorgen we voor een natuurlijke brug tussen de verschillende werelden of organisaties. Hoe kom je als organisaties nader tot elkaar, organisatorisch en op inhoud? Wat houdt een doorgaande lijn nu precies in? Hoe maak je dat concreet, in de praktijk? Hoe borg je die bestuurlijk? Kortom, wat komt er bij dit zo simpel uitgesproken zinnetje, “ De Doorgaande Lijn” allemaal kijken? En waar moet u zoal rekening mee houden?

Er zijn twee thema’s die belangrijk zijn om de doorgaande lijn vorm te geven.

  1. Er is een gezamenlijk gedragen pedagogische visie en er is een visie op ontwikkelen. Op basis van dit fundament maken we keuzes voor het aanbod, voor een methodiek, voor werkwijzen, voor een kindvolgsysteem en de wijze van overdracht.
  2. De organisatie van en samenwerking tussen opvang, peuterspeelzaal en onderwijs moet goed geregeld en vastgelegd worden.

In praktische zin gaat u aan de slag met onderwerpen als: hoe maken we de keuze voor een gezamenlijk programma, hoe kunnen we het pedagogisch klimaat zichtbaar voor iedereen op elkaar afstemmen, op welke wijze betrekken we ouders, hoe kunnen we de samenwerking verbeteren, voor wie organiseren we een warme overdracht?

EtuConsult kan u helpen bij het vorm geven van de doorgaande lijn. We bouwen voort op de basis die u al gelegd heeft, praktisch en direct uitvoerbaar. We hebben veel ervaring opgedaan bij het ontwikkelen en begeleiden van de Netwerken Kwaliteit van 0 – 6 jaar van het Landelijk Steunpunt. De producten en instrumenten die we hiervoor hebben ontwikkeld kunnen u ondersteunen bij dit traject.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.