Team EtuConsult.

  Job van Velsen - Directeur /eigenaar

“Kansen om de wereld op uw school, gemeente of kinderopvangorganisatie binnen te halen liggen voor het oprapen. Maar je moet ze wél zien. Ik kan helpen ze in uw omgeving te vinden. En door ze te benutten om uw organisatie te versterken.”
Job van Velsen is directeur/oprichter van EtuConsult, een adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Job is bijna dertig jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs, als leerkracht, Ib-er, adjunct directeur en de laatste 15 jaar als directeur. Vanuit zijn visie en enthousiasme werden de scholen die hij in Almere oprichtte, al vanaf het begin breder en zocht hij met zijn scholen altijd verbinding met de community. Niet voor niets wordt Job gezien als een verbinder pur sang.
Job werkte de afgelopen 6 jaar tevens als projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen dat hij in 2009, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, opzette. Met zijn broer Ton van Velsen ontwikkelde Job het onderwijsconcept Etutorium, dat als gedachtegoed de basis en de inspiratiebron is voor het werk van EtuConsult. En wat ten grondslag lag aan de oprichting van Brede School Het Meesterwerk te Almere, wellicht het allereerste IKC van Nederland. Job van Velsen is een veelgevraagd spreker op congressen en symposia over onderwijs, brede scholen en IKC, vanwege zijn visie, kennis en ervaring op dit gebied en de inspirerende manier waarop hij dit weet over te brengen.
Bereikbaar op werkdagen: 036 53 25 785 /06 13 75 81 40
E-mail jobvanvelsen@etuconsult.nl

 

  Alice Jansen - Senior adviseur

“Ontwikkelen? Dat kan alleen maar samen.”
Alice Jansen is senior adviseur bij EtuConsult. Haar roots liggen in het basisonderwijs, als leerkracht en als directeur. Vervolgens is ze jarenlang senior adviseur, beleidsadviseur en manager van een educatieve dienstverlener geweest. Hierdoor weet ze goed de verbinding te leggen tussen bestuur en praktijk.
Haar expertise ligt bij de doorontwikkeling van brede scholen in de breedste zin van het woord. Daarbij komen beleidsterreinen als visieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, het jonge kind, VVE en de doorgaande lijn aan bod. Ze begeleidt managementteams en coacht ook individuele directeuren. In Almere heeft Alice voor diverse basisscholen andere tijden trajecten begeleid. 
Alice werkte de afgelopen jaren als adviseur voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.
Bereikbaar op werkdagen: 036 53 25 785 / 06 53 49 81 82
E-mail alicejansen@etuconsult.nl

   

Anita Keita - Organisatieadviseur

“Focus is van levensbelang, voor u als bestuurder én voor uw organisatie. Focus op uw visie, strategie, bedrijfsvoering, projecten en op het ondernemerschap in uw organisatie. Ik help u die focus te vinden en te versterken.”
Anita Keita is zelfstandig organisatieadviseur. Zij is gespecialiseerd in strategie en bedrijfsvoering. Zij heeft veel ervaring met besluitvormingsprocessen bij zowel schoolbesturen als gemeenten en kan beide werelden verbinden. Zij adviseert u bij het denken over uw kernwaarden, visie én over de vertaling naar concreet strategisch beleid en implementatie. Met uw strategisch beleid maakt u keuzes, bijvoorbeeld over de manier waarop u met passend onderwijs, zorgstructuur en IKC omgaat. Anita is ook toezichthouder bij een onderwijs- en een welzijnsorganisatie in Nijmegen. Gezamenlijke projecten met EtuConsult gaan over strategisch beleid, haalbaarheid en bedrijfsvoering van brede scholen en IKC.
Bereikbaar op werkdagen: 06 41 71 99 02
E-mail anitakeita@etuconsult.nl

 

Anja van Ekris -  Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur kleurt het leven.
Kunst en cultuur hebben het in zich om te raken en te verwonderen. Zij verleiden ons bijvoorbeeld om op andere manieren naar de wereld te kijken. Dat gaat echter niet altijd van zelf, dat moet je ook leren.
Ik help kinderen, (jong) volwassenen te leren kijken, geef letterlijk en figuurlijk gereedschap om hun 'binnenwereld' op een creatieve manier zichtbaar te maken aan anderen, en train leerkrachten en pedagogisch medewerkers om dat zelf te doen. Kinderen hun creatieve talenten laten ontdekken, ervaren dat rood ook groen kan zijn, vierkant ook rond. Dat is wat kunst met je kan doen.
Anja van Ekris is sinds 2009 verbonden aan EtuConsult als specialist kunst & cultuur. Zij ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van kunst en cultuur voor brede scholen, vaak gekoppeld aan leefbaarheid in de wijk. Ook verzorgt zij voor EtuConsult styling en grafisch ontwerp.
Bereikbaar via secretariaat: 036 53 25 785
E-mail via secretariaat ditis@etuconsult.nl