EtuConsult, vormgevers van brede scholen & IKC

EtuConsult is een landelijk opererend adviesbureau op het gebied van vernieuwende concepten voor onderwijs en ontwikkeling.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in 2005 is door
 de Tweede Kamer de motie Van Aartsen-Bos aangenomen,
 met het doel de wet- en regelgeving in het onderwijs zodanig
 aan te passen, dat scholen verplicht werden per 1 januari 2007 de voor- en naschoolse opvang te regelen. Het Kabinet die deze motie overnam, liet de scholen echter vrij in de wijze van organiseren. Dit veroorzaakte de nodige commotie in onderwijs- en kinderopvangland.

Voor Job van Velsen was dit hét moment waarop hij invulling kon geven aan een lang gekoesterde wens: het vormgeven van de brede school in Nederland volgens de principes van het Etutorium. Als directeur van brede school Het Meesterwerk in Almere had hij immers jarenlange succesvolle ervaring met deze materie.

Op 1 januari 2007 richtte Job van Velsen EtuConsult op.
De naam EtuConsult is een afgeleide van Etutorium, dat op
 zijn beurt een samenstelling is van étude (uit het Frans: studie, ontwikkeling) en tutor (uit het Latijn: begeleider). Job van Velsen werkte in eerste instantie vooral voor woningcorporatie Ymere, gekozen als meest professionele en innovatieve woningcorporatie. Job van Velsen was de enige consultant op het gebied van brede scholen, leidde het kennisteam, bestaande uit medewerkers van diverse bedrijfsonderdelen. Hij combineerde deze taak aanvankelijk met zijn functie als directeur van Het Meesterwerk. Halverwege 2008 nam hij na 28 jaar dienstverband bij de Almeerse Scholengroep ontslag.

Wij bouwen letterlijk en figuurlijk aan brede scholen en IKC.

Inmiddels is EtuConsult uitgegroeid tot een volwaardig en vooraanstaand landelijk opererend adviesbureau op het gebied van vernieuwende concepten voor onderwijs en ontwikkeling, waaronder de brede school.

Onze ervaring helpt u verder.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van onderwijs, opvoeden, opvang en zorg. Wij realiseerden én realiseren zowel brede scholen als IKC's en ontwikkelden
 de brede school tot een duurzaam en integraal fundament voor
 alle kinderen. Wij organiseerden ketensamenwerking tussen de domeinen zorg, onderwijs, welzijn, kinderopvang, ouders en buurt. En wij ontwerpen onderwijskundige concepten, nieuwe werkwijzen en instrumenten om professionals te ondersteunen.
Wij weten alles van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u helpen echte verbeteringen op dit gebied
 te realiseren, door u te laten zien hoe je zorgt voor een integrale aanpak tussen de verschillende partijen en hoe je garandeert dat elk kind maatwerk krijgt dat aansluit bij zijn of haar situatie, mogelijkheden en talenten.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.