De toekomst van de wereld?

Economie en markt zijn de primaire drivers voor wat als welzijn wordt gezien. Nu heet werken aan toekomst ‘werken aan duurzaamheid’, maar er wordt in hoofdzaak aan economische aspecten en winstgevendheid gedacht.
In de wereld van nu worden culturen eenzijdig belicht en continenten als markten gezien. Voor een groot deel van de mensheid is het leven niets meer dan een strijd om het bestaan; migratie overtreft qua schaal de stoutste verwachtingen. Het klimaat schept verdeeldheid. Voor de politiek zijn calamiteiten leidend. De verschillen tussen arm en rijk, qua kennis en bezit, zijn enorm.

Scholen vervullen een sleutelrol in onze samenleving. Als levende organismes die voortdurend veranderen en in ontwikkeling zijn. Door hun invloed hebben zij een enorme impact op de samenleving. Daarom hebben zij ook een grote verantwoordelijkheid, namelijk om een bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Dat kunnen zij alleen als zij gebruik maken van de inbreng van alle leraren en de ouders. Hoe beter een school erin slaagt alle leraren en ouders actief te betrekken bij haar ontwikkeling en gebruik te maken van de aanwezige kennis en wetenschap, hoe beter het resultaat zal zijn en hoe groter de bijdrage aan de maatschappij.

Mensen willen dat hun organisatie zinvol werk doet en zij willen daar een herkenbaar onderdeel van vormen. Het is een prachtig proces uit te vinden waarom mensen trots en enthousiast zijn. Wij, EtuConsult, ondersteunen dat proces.

De Wereld van de toekomst?

Die kunnen wij helpen mooi te blijven. Wij, EtuConsult, zien een planeet vol werelden van werk, welzijn en plezier die vrijheid bieden en ruimte geven aan de kinderen van nu. In de wereld van onderwijs en kinderopvang willen wij het begrip ‘school’ opnieuw betekenis geven vanuit het oorspronkelijke ‘Scola’ wat betekent: Vrije tijd, Liefhebberij, Ruimte en Studie.

Essentieel daarbij is het belang van ‘delen’ en de wil om dat te doen.

Door bij kinderen te beginnen zijn er oneindig veel mogelijkheden om aan een gezonde wereld bij te dragen. Voor ons als EtuConsult door te zoeken en talent te vinden, door kennis te benutten. Door goede ideeën en initiatieven toe te passen in opvang en onderwijs. En natuurlijk ook door zelf even weer een kind te worden.

De Wereld van de Toekomst is wat Kinderen er van maken.

EtuConsult stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan een zo effectief mogelijk leerproces en een brede ontwikkeling voor kinderen tussen 0 en 15 jaar. Wij bouwen aan een fundament van nieuwsgierigheid, vertrouwen, respect, kennis en ambitie waarop betrokken ouders en professionals samenwerken. “Zoeken en verbinden” zijn in ons werk sleutelbegrippen. Wij zoeken verbinding en samenwerking tussen personen, organisaties en instellingen om daarmee de ontwikkeling van kinderen te verrijken.

Wij benutten en versterken op inhoudelijk en organisatorisch gebied en zorgen voor passende oplossingen op het gebied van beheer en exploitatie. Wij ontwikkelen en realiseren huisvesting die past bij de vragen en mogelijkheden van deze tijd.

EtuConsult haalt de wereld binnen en treedt de wereld tegemoet.

Wij adviseren en werken vanuit de visie zoals die is vastgelegd in ons gedachtegoed Etutorium. Uitgangspunt hierbij is dat leren, zowel praktisch als theoretisch, niet beperkt is tot plaats of tijd.

Wij baseren ons daarnaast op actuele kennis en ervaringen uit de praktijk en op de kennis van onderwijsprofessionals en wetenschappers met wie wij dagelijks samenwerken.

Job van Velsen

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.