Zoeken

Anita Keita

“Focus is van levensbelang, voor u als bestuurder én voor uw organisatie. Focus op uw visie, strategie, bedrijfsvoering, projecten en op het ondernemerschap in uw organisatie. Ik help u die focus te vinden en te versterken.”

Anita Keita is zelfstandig organisatieadviseur. Zij is gespecialiseerd in strategie en bedrijfsvoering. Zij heeft veel ervaring met besluitvormingsprocessen bij zowel schoolbesturen als gemeenten en kan beide werelden verbinden. Zij adviseert u bij het denken over uw kernwaarden, visie én over de vertaling naar concreet strategisch beleid en implementatie. Met uw strategisch beleid maakt u keuzes, bijvoorbeeld over de manier waarop u met passend onderwijs, zorgstructuur en IKC omgaat.

Anita is ook toezichthouder bij een onderwijs- en een welzijnsorganisatie in Nijmegen.
Gezamenlijke projecten met EtuConsult gaan over strategisch beleid, haalbaarheid en bedrijfsvoering van brede scholen en IKC.

Mail: anitakeita@etuconsult.nl
Bereikbaar op werkdagen 036 532 5785
Mobiel: 06 41 71 99 02