Zoeken

Anja van Ekris

Kunst en cultuur kleurt het leven.

Kunst en cultuur hebben het in zich om te raken en te verwonderen. Zij verleiden ons bijvoorbeeld om op andere manieren naar de wereld te kijken. Dat gaat echter niet altijd van zelf, dat moet je ook leren.

Ik help kinderen, (jong) volwassenen te leren kijken, geef letterlijk en figuurlijk gereedschap om hun 'binnenwereld' op een creatieve manier zichtbaar te maken aan anderen, en train leerkrachten en pedagogisch medewerkers om dat zelf te doen. Kinderen hun creatieve talenten laten ontdekken, ervaren dat rood ook groen kan zijn, vierkant ook rond.
Dat is wat kunst met je kan doen.

Anja van Ekris is sinds 2009 verbonden aan EtuConsult als specialist kunst & cultuur. Zij ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van kunst en cultuur voor brede scholen, vaak gekoppeld aan leefbaarheid in de wijk. Ook verzorgt zij voor EtuConsult styling en grafisch ontwerp.

Anja van Ekris is bereikbaar via het secretariaat: ditis@etuconsult.nl 036 5325785