Etutorium. Onze virtuele school.

“De wereld van de toekomst is wat kinderen er van maken.” Dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan ons initiatief om te schrijven aan het Etutorium gedachtegoed. Etutorium is een concept, een inspirerend inspiratieboek, een virtuele school die als voorbeeld functioneert. Ons ideaal.

Bij Etutorium zien wij de school als een wereldklas, centraal in de wereld, op het raakvlak van Staat, Markt en Cultuur. Een veilige leef-, leer- en werkplaats, waar alle kinderen uit de wijk van 0 tot 15 jaar onderwijs kunnen volgen, hun talenten kunnen ontwikkelen en, zo gewenst of zo nodig, voor- en na school opgevangen of begeleid worden. Bij de school en bij de naschoolse opvang, bij de peuterspeelzaal en bij de crèche is sprake van één gezamenlijk uitgedragen visie en een continuum in pedagogisch handelen en zorg. Kinderen leren wat zij met hun kennis kunnen doen!

Dit is het Etutorium.

Vanuit één pedagogische visie worden persoonlijke begeleiding, zorg, scholing en training afgestemd op de individuele behoefte van ieder kind in een - noem het maar - gastvrije leerplaats, waar de wereld van het kind en de buitenwereld bijeenkomen. Dit gebeurt in één ononderbroken proces van spelen en leren in één vertrouwde omgeving. De traditie van: crèche, peuterspeelzaal, basisonderwijs, voor-, tussen-, naschoolse opvang en brugklas wordt in het Etutorium verlaten: alles bijeen in een harmonische samenhang om het kind alle mogelijkheden te geven zich op zijn of haar volwassen rol in de samenleving voor te bereiden.
Het Etutorium brengt kinderen, volwassenen, de wijk, de maatschappij, jong en oud, onder professionele leiding naadloos bijeen en zorgt voor een even naadloze aansluiting bij het voortgezet onderwijs.

Utopie of haalbare werkelijkheid?

Het Etutorium lijkt een utopie, maar is het niet. Het Meesterwerk, de brede basisschool in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten, waarvan Job van Velsen directeur was, bevat elementen uit de filosofie van het Etutorium, en functioneert deels ook als atelier, als pilotproject. De ontwikkeling rond IKC, het rapport van de onderwijsraad, ‘Een eigentijds curriculum’, mei 2014, bevestigt dat het gedachtegoed actueel als nooit tevoren is.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Stichting Etutoria werd opgericht in april 2005 door Job van Velsen en Ton van Velsen. “Samenwerken en kennis delen zonder vooroordelen en met het oog op het gemeenschappelijke doel, dat is de vorm van partnership die wij nastreven bij ons werk aan Etutorium: wij werken aan een ideaal, niet aan gewin.”
“Ons enthousiasme en de inspiratie delen met wie zich door ons gedachtegoed aangesproken voelt, dat is de basis van ons werk en de kern van ons succes.
Zo hebben wij na de eerste publicatie in 2003 van ‘het bidboek Etutorium’ kennis gemaakt met heel veel ‘kinderen’ in de speelweide die onderwijsvernieuwing heet”.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Ton van Velsen 06 - 53 16 84 55 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw situatie te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Wilt u meer informatie? Stel dan uw vragen via de mail.
 U kunt onze Etutorium brochure in de Apple iBookstore downloaden. Ook sturen wij u graag deze brochure per post naar uw adres.

De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken EtuConsult