Onze ervaring helpt u verder.

EtuConsult is een onafhankelijk, landelijk opererend adviesbureau op het gebied van Brede Scholen, Kindcentra en vernieuwende concepten voor onderwijs en ontwikkeling.
Wij hebben ruime ervaring op het gebied van onderwijs, opvoeden, opvang en zorg. Wij realiseren brede scholen en integrale kindcentra tot een duurzaam en integraal fundament voor
 alle kinderen. Wij organiseren ketensamenwerking tussen de domeinen zorg, onderwijs, welzijn, kinderopvang, ouders en buurt. En wij ontwerpen onderwijskundige concepten, nieuwe werkwijzen en instrumenten om professionals te ondersteunen.

Wij weten alles van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u helpen echte verbeteringen op dit gebied te realiseren, door u te laten zien hoe je zorgt voor een integrale aanpak tussen de verschillende partijen en hoe je garandeert dat elk kind maatwerk krijgt dat aansluit bij zijn of haar situatie, mogelijkheden en talenten.

Wij zoeken de eenvoud,
 want daarin schuilt juist onze kracht!

EtuConsult verbindt partijen om te komen tot effectieve, bij voorkeur innovatieve samenwerkingsvormen, waarbij vanuit 
de inhoud wordt gekeken naar de toegevoegde waarde voor het onderwijs aan - en de ontwikkeling van kinderen. EtuConsult benut de kennis en mogelijkheden van organisaties en instellingen rond de school. Helpt de verdieping te vinden en de essentie van hun werk. EtuConsult denkt mee en adviseert over inhoud en organisatie. Daarmee verdiept EtuConsult haar missie en ambitie.

De kracht van EtuConsult is haar visie en originaliteit.

Het Etutorium, de visie van EtuConsult op jeugd en ontwikkeling in relatie tot de wereld, vormt daarbij een stevig fundament: elementen van het gedachtegoed worden dagelijks in de praktijk uitgevoerd, getoetst en gespiegeld.

EtuConsult zet gedreven specialisten in.

Ons netwerk van professionals is van grote waarde. Een team van gespecialiseerde consultants en trainers wordt dan ook als maatwerk ingevuld op de specifieke aspecten van uw opdracht.

Onze werkwijze.

De adviseurs van EtuConsult onderscheiden zich door een jarenlange ervaring in het werkveld, kennen het maatschappelijk veld, zijn pioniers op het gebied van ontwikkeling en realisatie van vernieuwend onderwijs en kennen daarom als geen ander de praktijk.

EtuConsult denkt met u mee en adviseert over de inhoud en de organisatie van uw IKC.


Daarmee verdiept EtuConsult uw missie en ambitie. Kinderen hebben daar profijt van. We werken immers samen aan de toekomst. EtuConsult daagt bedrijven, organisaties en personen uit mee te denken over en te investeren in verbetering van samenwerking tussen markt en maatschappij, maatschappelijke partners en anderen. Met als doel samen te leven, samen te leren, samen te groeien. Ieder, jong en oud, kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de ander.
Leren houdt nooit op. Leren maakt je vrij. Altijd pragmatisch, afgestemd met en op de gebruikers, met als doel snel, efficiënt en vanuit gedeelde visie concreet aan de slag te gaan.
 De activiteiten van EtuConsult hebben van nature een sterk maatschappelijk karakter. Door de grondslagen van het Etutorium toe te passen dragen zij in hoge mate bij aan de ontwikkeling van de toekomstige en huidige generatie, alsmede aan een betere en tolerantere samenleving.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 532 57 85. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.