Houvast bieden en ruimte geven aan de kinderen van nu.

In de wereld van nu zien, luisteren en praten wij steeds vaker met behulp van een computer of de smartphone, ons nieuwe zintuig. De speeltafel is vervangen door internet. Daar zijn onze medespelers nog steeds onze buren, al wonen zij nu soms duizend kilometer verderop.

Houvast bieden ruimte geven aan de kinderen van nu EtuConsult

Het kan: leren is niet langer tijd- of plaatsgebonden!

Prof. Robbert Dijkgraaf gaf in De Wereld Draait Door twee gastcolleges. Hij toonde ons op amusante wijze en ‘als een kind zo blij’ in begrijpelijke termen de onvoorstelbare omvang van 
het heelal én dat in het kleinste het nóg kleinere bestaat. In minder dan een uur liet hij ons kennismaken met wat honderden wetenschappers in duizenden studiejaren hebben onderzocht en uitgevonden! Leren is niet tijd en plaatsgebonden!

Onze wereld van nu is groot, groots en wordt groter.

Evenredig met die groei neemt ook de mogelijkheid toe om kennis te delen en van elkaar te leren. Daarom lijkt het soms alsof de wereld kleiner wordt, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. ‘Nabijheid’ in de ware zin van het woord, gaat meer en meer verloren. En daarmee ook het houvast dat kinderen zo nodig hebben.
Kinderen van nu groeien op in een wereld waar begrippen als dichtbij en ver weg steeds anders worden, waar ‘echt’ vaak namaak is en wat waarheid lijkt fantasie of virtual reality kan zijn.
De natuur der dingen laat zich soms niet of nauwelijks verklaren, wat opvoeders vaak in verwarring brengt. Het is voor ouders soms moeilijk om hun kinderen houvast te bieden, rust, vertrouwen. Toch zijn dit drie essentiële voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom hebben zowel ouders als kinderen behoefte aan de school als instituut met oog en aandacht voor kinderen en toekomst.

Vandaag de dag wordt het begrip basisschool ruimer opgevat.

‘Schola’ is ontleend aan het Griekse woord scholè voor vrij zijn, studie, wetenschap, zoals ‘basisschool’ staat voor educatie, ontwikkeling en gezonde groei. Vandaag de dag wordt het
begrip basisschool ruimer opgevat en breder ingevuld en in dit opzicht wil EtuConsult een bijdrage leveren. Door te beginnen bij kinderen vanaf 0 jaar. En door de brugklas te positioneren als een verlengstuk van de basisschool, waar grote kinderen zelf en bewust de keuze maken voor vervolgonderwijs en levenswandel.

Wij willen kinderen houvast geven door op school met de kleinsten vanuit de kleine dingen te beginnen.

Om vervolgens de nabijheid, hun omgeving te gaan verkennen in kleine stapjes die steeds verder gaan en groter worden. Wij willen kinderen nieuwsgierig maken, dan volgt de creativiteit vanzelf. Wij willen kinderen leren samen te werken en dankjewel te zeggen, ze leren denken, redeneren, hun kennis te gebruiken door iets te doen, te maken. En datzelfde willen wij met de ouders. Een voorbeeld zijn, samenwerken als een verlengstuk van elkaar. Verantwoordelijkheden delen.

Vanuit het IKC zoals die ons ideaal is treden kinderen zelfverzekerd en vol vertrouwen naar buiten, hun vrienden en de vrijheid tegemoet.

Omgekeerd brengen wij de omgeving in de school naar binnen. Op een leuke manier kennis delen en begrip kweken, dat is wat EtuConsult met ouders en met hun kinderen wil doen. De brede school doen functioneren als integraal onderdeel van de wijk, de stad, ons land en heel de wereld. Daaraan plezier beleven als opvoeder, als leraar, inspirator. Dat is ons streven en dat is onze ambitie.
Job van Velsen, Ton van Velsen

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw situatie te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Stel gerust uw vragen via de mail.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze Etutorium brochure in de Apple iBookstore downloaden. Ook sturen wij u graag deze brochure per post naar uw adres.

Etutorium EtuConsult