Brede school of IKC?

Er is geen blauwdruk voor een brede school/IKC. De brede school dat bent u. Dat zijn wij! De brede school gaat over samenwerking. Met wie? En hoe intensief, in welke organisatievorm? Dat is aan u en uw collega’s, of organisatie. Met collega’s, uw partnerorganisaties, ouders en de buurt zoekt, benut en versterkt u de samenwerking. Met als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, te verbreden en te verrijken. Kindcentrum of brede school, het gaat over leren en ontwikkelen, met de mogelijkheden en vragen van deze tijd. De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken. Daar draagt u, met uw brede school of kindcentrum, aan bij.

Er is inmiddels heel veel kennis en ervaring opgedaan met IKC's en brede scholen. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. We hebben bijvoorbeeld in 2015 met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen een webboek ontwikkeld om uw vragen te beantwoorden, u te informeren over recente ontwikkelingen, te inspireren met mooie voorbeelden, om concrete handvatten te bieden in de vorm van modellen en om u op ideeën te brengen voor uw eigen brede school. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft dit samen met Oberon ontworpen en geschreven.

Een Wikipedia over kindcentra en brede scholen. Met een vraag aan u als lezer. Heeft u suggesties ter aanvulling, ziet u onjuistheden of verouderde passages? Schrijf dan met ons mee, stuurt u ons uw correcties, aanvullingen. We zullen uw bijdrage op relevantie en waarheid beoordelen en vervolgens met uw naam en organisatie invoegen. Samen komen we verder wordt zodoende heel concreet en het bewijst eens te meer: “Wij zijn de brede school“.

Samen met de organisaties van het expertteam van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen hebben wij, in opdracht van OCW, in 2013 de verschillende verschijningsvormen van de brede school beschreven. Met aan de ene kant de minimum variant, als je daarover kunt spreken, en aan de andere kant de meest uitgebreide variant. Iedere vorm vergezeld van indicatoren, waaraan zij zijn te herkennen. En vergezeld van een stappenplan hoe, indien gewenst, van de ene naar de andere variant te komen.

Ons ultieme model van een kindcentrum?

Dat is het Etutorium in optima forma. In 2004 beschrijven wij in het bidboek ‘Kleine Kinderen worden Groot’ al de wenselijkheid, de nóódzaak zelfs van integrale samenwerking, versmelting van voorschoolse educatie, onderwijs en BSO/kinderopvang!

Het Meesterwerk. Één van de eerste IKC’s in Nederland.

Job van Velsen is geestelijk vader van Brede School Het Meesterwerk in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten. Hij was de eerste directeur van deze brede school, van de oprichting in 2004 tot 2008. Het Meesterwerk vervulde een voorbeeldfunctie in Nederland en dus ook in de regio, voor een brede school met een, voor die tijd, nieuwe organisatievorm. Het Meesterwerk wordt nu gezien als één van de eerste IKC’s in Nederland.

Een IKC is meer dan de som der delen.

Daar is een hechte samenwerking voor nodig. De rijkdom van samenwerking, logisch organiseren, elkaars kennis benutten en versterken, om van 1+1 = 3 te maken. Vanuit een logische, integrale organisatie. Dus wat dat betreft is een IKC ook een volstrekt logische doorontwikkeling van de brede school. Dat kan heel goed, weten wij uit onze ervaring in de praktijk.
Voor de gemeente Almere heeft EtuConsult, samen met de maatschappelijke partners, een definitie gemaakt van een IKC.

Die definitie luidt:
Een IKC in Almere is een centrum waar in ieder geval onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk integraal en als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. In een Almeers IKC werken kernpartners rondom jeugd van 0-12 jaar onder één aansturing structureel samen om een hedendaags, sluitend aanbod te verzorgen op het gebied van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. Hierbij wordt in ieder geval samengewerkt met zorg- en ondersteuningsinstellingen en welzijnsorganisatie(s).
Een Almeers IKC kenmerkt zich door:

  • Eén visie, pedagogisch en educatief.
  • Eén plan en aanpak, pedagogisch, educatief en op het gebied van ondersteuning/zorg en welzijn.
  • Eén organisatie (in de zin van frontoffice) voor kinderen van 0-12 jaar.
  • Een afgestemd dagarrangement op het gebied van tijd en aanbod.
  • Eén met de omgeving, waarin grote ouder- en buurtbetrokkenheid aanwezig is.
  • Eén gebouw of campus-model.
  • Formeel en bestuurlijk vastgelegde afspraken.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40, om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze brochure als pdf downloaden.
Verschijningsvormen Brede Scholen als pdf downloaden.