Onderzoek als onderdeel van ons adviestraject.

Onderzoek is steeds vaker onderdeel van onze adviestrajecten. Goed onderzoek helpt om doelstellingen en gewenste resultaten op een onderbouwde manier te bereiken. Het levert nieuwe ideeën en inzichten ten aanzien van dienstverlening en doelgroepen. Bij het doen van onderzoek werken wij samen met landelijke onderzoeksbureaus.

Onderzoek EtuConsult Linkin Business Regioplan

Met Linkin Business hebben wij onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de kinderopvangcapaciteit
in verschillende krimp- en groeigebieden en voerden we een herpositioneringsonderzoek uit voor OBS De Meergronden in Almere. Linkin Business heeft samen met ons voor de gemeente Utrecht bijgedragen aan de ontwikkeling van een Brede School Businessplan, dat binnenkort ook digitaal zal verschijnen. Ook op het gebied van wijkmonitoring is Linkin Business een goede partner gebleken.

Vanuit het Steunpunt hebben we een constructieve samenwerking met Oberon, waarmee we o.a. de kwaliteitscriteria voor brede scholen en IKC hebben geactualiseerd.

Met Regioplan hebben we in opdracht van het ministerie van OCW en SZW samen gewerkt aan de pilot Flexibilisering Onderwijstijden. De pilotscholen hebben meegewerkt aan een monitor en landelijk vond gelijktijdig een onderzoek naar de effecten van het vijf gelijke dagen model plaats.

Met Regioplan hebben we ook gewerkt aan een format voor een enquête onder directeuren van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda, een groot schoolbestuur. Dit instrument zal input bieden voor de IKC werkplannen, waarmee iedere school zijn route naar samenwerking binnen een IKC zal gaan bewandelen.

Een wijkanalyse, het verzamelen van objectieve data helpt u uw keuzes te onderbouwen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van uw naschools aanbod. Of om inzicht te geven in de leerlingstromen in de wijk.

U wilt weten wat de inzet oplevert? Een zgn. 0-meting bij aanvang van een traject kan u helpen, het monitoren van een activiteitenaanbod biedt u inzicht.

Werken met dergelijke instrumenten geeft u inzicht, sturingsmogelijkheden en vooral veel informatie. Doet u de goede dingen, en doet u de dingen goed? Wij kijken per project of, en zo ja welke instrumenten de resultaten inzichtelijk kunnen maken om daarmee de kwaliteit van uw aanbod of organisatie te verhogen.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.