Internationaal betrokken bij ontwikkelingen.

EtuConsult houdt zich niet alleen binnen onze landsgrenzen bezig met de ontwikkeling van vernieuwende onderwijsconcepten, brede scholen, IKC en gerelateerde thema's , ook daarbuiten worden wij gevraagd de ontwikkeling van nieuwe IKC's te begeleiden. Of bij te dragen aan integrale samenwerking tussen instellingen en organisaties.

internationaal betrokken EtuConsult

Zo werken wij regelmatig op de Antillen. Wij zijn betrokken geweest bij brede schoolprojecten op Saba. Op Bonaire hebben we gewerkt aan visieontwikkeling en de realisatie van een Programma van Eisen voor de Kolegio Papa Cornes, een Skol Amplio, brede school, die in november 2016 zijn deuren geopend heeft. Op Sint Eustatius hebben we gewerkt aan een plan van aanpak dat geleid heeft tot integrale samenwerking rondom kinderen van 0-18 jaar.

Caribisch Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba, ook wel de zgn. BES eilanden genoemd, zijn Nederlandse gemeenten en vallen onder de Nederlandse wetgeving, GGD en onderwijsinspectie. Regelmatig hebben we nog contact met Bonaire over de brede schoolontwikkeling op het eiland, die ook daar volop in ontwikkeling is.

In het kader van de TaskForce Kinderrechten hebben wij in december 2015 een tweedaagse Safetynetconferentie georganiseerd voor de drie landen, Aruba, Curacao en St. Maarten, en de drie BES eilanden. Tijdens de conferentie zijn aansprekende voorbeelden op het gebied van samenwerking rondom kinderen gepresenteerd en besproken en is per (ei)land een plan van aanpak geschreven waarmee in de eigen praktijk verdere stappen ter versterking van het Safetynet gezet kunnen worden. Deze succesvolle conferentie kreeg in maart 2017 een vervolg in de vorm van een tweedaagse Opvoedconferentie op Bonaire, in opdracht van het ministerie van BzK en VWS. Job was moderator tijdens de tweedaagse, en samen met Karin Kloosterboer van Kind met Recht inhoudelijk betrokken bij de organisatie en programmering van deze conferentie. ( Zie LinkedIn Job en Facebook Job).


Daarnaast zorgen wij dat we goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvang in andere landen, bijvoorbeeld door onze contacten in Scandinavië, België en Tsjechië. In de Verenigde Staten onderhouden we contacten met de Coalition for Communityschools www.communityschools.org, waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Inmiddels hebben we twee keer een presentatie verzorgd op het tweejaarlijks congres van deze organisatie, waarbij we steevast van de gelegenheid gebruik maken om een aantal communityschools te bezoeken. In april 2016, tijdens het tweejaarlijks congres in Albuecuerque, New Mexico, heeft Job een workshop gegeven over zijn lessons learned op het gebied van IKC en daarbij zijn toehoorders verteld over zijn ervaringen rond safetynet en communityschools op de Antillen.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.