Ontdek de mogelijkheden en kansen die sociale media bieden.

Scholen zitten vaak in een spagaat als het gaat om gebruik van internet en sociale media. Scholen zien dat sociale media niet meer te negeren zijn als het gaat om communicatie met leerlingen, collega’s, ouders en andere in- en externe partijen. Maar veel leerkrachten staan huiverig tegenover deze ontwikkeling, omdat veel van hen relatief onbekend zijn met deze nieuwe vormen van communicatie.

sociale media school communicatie EtuConsult

Sociale media bieden veel kansen.

Het zijn uitstekende tools voor scholen om kennis en vaardigheden uit te breiden en sociale contacten op te bouwen. Op een flink aantal Amerikaanse scholen is men zelfs al tot het inzicht gekomen dat sociale media een krachtige positieve bijdrage leveren aan het leren van de kinderen. Maar ook in Nederland zijn er steeds meer aansprekende voorbeelden van scholen die sociale media op een succesvolle manier weten in te zetten.

Hoe kunt u sociale media een positieve bijdrage laten leveren aan de communicatie en de leerprestaties op uw brede school?

De ontwikkelingen gaan snel, welke keuzes moet je maken? Hoe creëer je draagvlak en zelfvertrouwen bij de leerkrachten? Hoe leer je kinderen op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de sociale media? En hoe zorg je voor ouderbetrokkenheid?

Om u hierin te begeleiden heeft EtuConsult in samenwerking met IWPacademy een training ontwikkeld om professionals binnen de brede school te helpen om sociale media zo in te zetten dat er een toegevoegde waarde ontstaat voor henzelf, de leerlingen, ouders en de brede school als organisatie.
Sociale media kunnen op verschillende wijze worden ingezet binnen de brede school:

  • Voor de school als organisatie (positieve uitstraling, netwerken).
  • Voor de professionals (kennis vergroten middels online community’s).
  • Voor de leerling (sociale media als lesmateriaal, als leermiddel, i-sociale omgang, samenwerken.
  • Voor de ouders (direct contact met school, meepraten over school).

Modules.

De training bestaat uit vijf modules waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen, gericht op de professionals van de diverse onderdelen van de brede school. De modules zijn zowel los als in combinatie te volgen en bestaan voor een groot deel uit praktijkopdrachten. Het zijn geen hoorcolleges, maar ‘doe-colleges’. Leren door te doen, dat is het uitgangspunt.

Wat past bij uw brede school?

Welke stap kunt u zetten in het toelaten en toepassen van sociale media op uw brede school? Vertel ons wat u wel en wat u niet wilt en samen kijken we naar een passende manier om ook op uw school de toekomst binnen te halen.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze brochure als pdf downloaden. Ook sturen wij u graag onze brochure per post naar het door u opgegeven adres.

Brochus Sociale media in de brede school EtuConsult