Morgen in je BSO aan de slag met Cultuur!

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso’s culturele activiteiten aan. Maar hoe geef je cultuur en creativiteit een zinvolle plaats binnen het
geheel van activiteiten in de bso? Cultuur is zo’n breed begrip, hoe kun je hier als pedagogisch medewerker structuur, betekenis en inhoud aan geven voor de kinderen? Bovendien is niet iedereen even creatief aangelegd en heeft iedereen eigen interesses en talenten. En dit geldt natuurlijk zowel voor de medewerkers als voor de kinderen.

Kunst en Cultuur BSO creativiteit EtuConsult

Inzicht door maatwerk.

Door inzicht te krijgen in cultuur en te leren welke mogelijkheden cultuur biedt, kunnen de medewerkers het talent ontwikkelen om de kinderen nieuwe manieren van kijken en zelfexpressie te laten ontdekken. Met dit doel heeft het LKCA, Landelijk Kenniscentrum Cultuuronderwijs en Amateurkunst samen met EtuConsult de cursus ‘Cultuur en creativiteit in de bso’ ontwikkeld.
Maatwerk, afgestemd op de omgeving van de eigen bso en in samenwerking met lokale culturele organisaties!

Voor wie is deze cursus.

Deze cursus is bestemd voor de pedagogisch medewerkers van één of meerdere bso’s binnen een koepelorganisatie bso/kinderopvang en bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Elke bijeenkomst bestaat in ieder geval uit drie vaste onderdelen: een inhoudelijk, een actief en een reflectief deel.
De bijeenkomsten worden voor elke groep op maat georganiseerd, zowel op de eigen bso als op inspirerende locaties in de omgeving, bijvoorbeeld een culturele instelling, een museum of een atelier. Er wordt gewerkt met een vaste trainer en wisselende gastdocenten die workshops verzorgen op het gebied van beeldende kunst en podiumkunst (drama, muziek en/of dans).

En dan aan de slag!

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers hun eigen creativiteit en voorkeur voor het werken in een bepaalde discipline (her-)ontdekt, veel kennis, inzichten, ervaringen en inspiratie opgedaan om samen met de kinderen meteen aan de slag te kunnen gaan. Alle deelnemers ontvangen een certificaat.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze brochure als pdf downloaden.