Vanuit visie naar strategie en uitvoering

Trends en ontwikkelingen vragen u na te denken over uw kernwaarden, visie en strategisch beleid.
Met uw strategisch beleid maakt u keuzes. Bijvoorbeeld over de manier waarop u met de IKC ontwikkeling omgaat. Of hoe u met uw kinderopvangpartner, met passend onderwijs of met de doorgaande lijn omgaat.


Het adviseren van onze klanten bij het ontwikkelen van visie en strategisch beleid, samen met hun organisatie, is een uitdagend en inspirerend proces. De strategie krijgt in onze visie pas waarde als deze door de hele organisatie wordt uitgedragen en vorm krijgt in de praktijk.
De echte uitdaging begint naar onze ervaring bij de volgende stappen:

  • Hoe komt u tot een breed gedragen visie?
  • Wat betekent uw strategische koers voor uw besturingssysteem? Welke visie ligt daaraan ten grondslag. Hoe stimuleert u ander gedrag van medewerkers en teams? Hoe komt meer lokale - in plaats van centrale besluitvorming en ondernemerschap - van de grond?
  • Hoe werkt u uw strategische koers zakelijk uit in concrete bedrijfsplannen, meer efficiency e.d.
  • Meer samenwerking en transparantie is makkelijk gezegd. Dat vraagt vertrouwen. Hoe krijg je dat in als bestuur(der), in een krachtenveld waar krimp en concurrentie op de loer liggen?
  • Hoe ontwikkel je een goede relatie met de (vaak meerdere) gemeente(n) in je werkgebied? De gemeente is immers een ‘veelkoppig monster’ met vele afdelingen en een politiek-bestuurlijk krachtenveld.

EtuConsult adviseert u hier graag bij. Onze kracht zit in het ontwikkelen of aanscherpen van uw visie, deze te concretiseren en te vertalen naar uitvoering. Door de combinatie van onze ervaring met de uitvoering én strategisch beleid en organisatieverandering, zijn wij uw strategische partner bij uitstek.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.