Zoeken

Job van Velsen

Wij zijn ervaren pioniers op het gebied van ontwikkeling en realisatie van vernieuwend onderwijs.

Wij zijn allemaal op de werkvloer van onderwijs, kinderopvang en/of brede scholen en IKC opgegroeid. Wij kennen het maatschappelijk veld, zijn pioniers op het gebied van ontwikkeling en realisatie van vernieuwend onderwijs en kennen daarom als geen ander de praktijk. De creativiteit en het zich kunnen verplaatsen in kinderen, ouders en professionals kan gezien worden als de kracht van EtuConsult.

EtuConsult zet, afhankelijk van de opdracht, gedreven specialisten in. Ons netwerk van professionals is daarbij van grote waarde. Een team van gespecialiseerde consultants en trainers wordt dan ook als maatwerk ingevuld op de specifieke aspecten van uw opdracht.

“Kansen om de wereld op uw school, gemeente of kinderopvangorganisatie binnen te halen liggen voor het oprapen. Maar je moet ze wél zien. Ik kan helpen ze in uw omgeving te vinden. En door ze te benutten om uw organisatie te versterken.”

Job van Velsen is directeur/oprichter van EtuConsult, een adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Job is bijna dertig jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs, als leerkracht, Ib-er, adjunct directeur en de laatste 15 jaar als directeur. Vanuit zijn visie en enthousiasme werden de scholen die hij in Almere oprichtte, al vanaf het begin breder en zocht hij met zijn scholen altijd verbinding met de community. Niet voor niets wordt Job gezien als een verbinder pur sang.
Job werkte de afgelopen 6 jaar tevens als projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen dat hij in 2009, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, opzette. Met zijn broer Ton van Velsen ontwikkelde Job het onderwijsconcept Etutorium, dat als gedachtegoed de basis en de inspiratiebron is voor het werk van EtuConsult. En wat ten grondslag lag aan de oprichting van Brede School Het Meesterwerk te Almere, wellicht het allereerste IKC van Nederland. Job van Velsen is een veelgevraagd spreker op congressen en symposia over onderwijs, brede scholen en IKC, vanwege zijn visie, kennis en ervaring op dit gebied en de inspirerende manier waarop hij dit weet over te brengen.

Mail: jobvanvelsen@etuconsult.nl
Bereikbaar op werkdagen: 036 532 57 85
Mobiel: 06 13 75 81 40