Hoe kan de school iets voor zijn leefomgeving betekenen.
En andersom?

Samenwerking met de community, de buurt, de gemeenschap rondom de brede school, bevordert het gevoel van ‘prettig wonen’. Ouders, professionals, gemeente, winkeliers, de bewoners,
“It takes a village to raise a child”.
 En andersom. Wat helpt de bewoners trots te worden op hun wijk en wat bevordert de saamhorigheid van buurtbewoners en het gevoel van ‘prettig wonen’? Hoe kan de school iets voor zijn leefomgeving betekenen. En andersom?

Vaak zijn er in een wijk wel ambities om de wijk op te fleuren en leuker te maken. Maar hoe kom je achter de ideeën en de wensen.
 Hoe breng je kinderen, ouders, senioren en bewoners met een cultureel diverse achtergrond met elkaar in contact? Wat zouden zij willen veranderen?
Ideaal zou zijn om activiteiten te organiseren waarbij het volgende centraal staat: het verbinden van de ouders, kinderen en senioren, ondernemers, kortom buurtbewoners met elkaar, met de buurt en met de scholen.

Samen koken verbindt!

Een mooi voorbeeld is het idee dat EtuConsult heeft ontwikkeld:
het project ‘Tussen de Pannen’, resulterend in een kookboek.
In het boekje ‘Tussen de Pannen’ van de Almeerse wijk Tussen de Vaarten, zijn vijftien bewoners met vijftien verschillende culturele achtergronden gevolgd, geïnterviewd en gefotografeerd terwijl zij een aantal gerechten bereidden. Veel van de buurtbewoners hebben op Brede School Het Meesterwerk ook een kookcursus voor andere buurtbewoners verzorgd, waardoor er binding, begrip en samenwerking ontstaat.

Kunst op maat verbindt!

Kunst en cultuur zijn onmisbare schakels bij een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Creativiteit als noodzakelijke vaardigheid staat op twee in de top tien van 21th century skills. Daarom hechten wij aan het belang van kunst en cultuur. Kunst daagt uit, toont nieuwe perspectieven, zoekt grenzen van mogelijkheden, verbindt en ontspant. Door kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur leren ze al jong dat het dagelijkse leven meer te bieden heeft dan wat je op het eerste gezicht ziet. ‘In het gewone verschuilt zich iets bijzonders’.
Vanuit een concept of idee, ontwikkelen wij samen met u een kunstproject op maat. Dit gaat in overleg met de betrokken
 scholen en/of eventuele betrokken instanties. Het resultaat van zo’n kunstproject zal immers ook een stukje identiteit kunnen worden van de wijk. Denkt u hierbij aan een beeldend project, het ontwerpen van een kunstwerk voor binnen of buiten. Vanuit ons netwerk kennen wij vele kunstenaars met verschillende disciplines, die graag hun medewerking verlenen.

Samenwerking met bedrijven.

Een andere invulling van samenwerking met de community, naast die met ouders en maatschappelijke organisaties, is de samenwerking met het bedrijfsleven. In de Verenigde Staten een doodnormale zaak. Daar zijn volop voorbeelden te vinden van samenwerking tussen scholen en bedrijven vanuit betrokkenheid, niet vanuit commercie! Maar ook in Nederland is de zogenaamde PPS, publiek private samenwerking, in opkomst.
Een dergelijke samenwerking kan leiden tot ‘Leren zinvol maken’.
Samen met mensen, ouders, met ondernemingen die begrijpen wat duurzaam is - en die hun initiatieven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen mede willen richten op de kinderen van nu. Dat zijn immers hun medewerkers van de toekomst.
Wij zouden samen met u die bedrijven willen zoeken. Kijken naar mogelijkheden op het gebied van duurzame uitwisseling, nieuwe media in het onderwijs, beroepenoriëntatie. Het helpt kinderen om hun wereld van de toekomst zelf te gaan maken.

Enzovoorts!

Samen met uw brede school en de bewoners een buurtlied schrijven, zoals we in de Bouwmeesterbuurt in Almere hebben gedaan, een route door uw wijk met zelfgemaakte kunstwerken, een fruitbomenlint of een mooie mozaïeken bank.
Wij denken ‘out of the box’ met u mee, helpen zoeken naar ideeën, middelen en samenwerkingspartners. En komen met u en vooral de kinderen tot een onvergetelijk project!

Hoe gaan wij te werk? Wat wij voor u kunnen doen?

EtuConsult biedt projectleiders die ervoor zorgen dat de juiste condities aanwezig zijn om de projecten uit te kunnen voeren. Zij leggen verbindingen tussen school, bewoners, de ondernemers in de buurt, instanties, corporaties en verzorgen de aanvragen voor eventuele vergunningen en (lokale) fondsen.
Wij hebben veel ervaring in de brede school met het opzetten en begeleiden van projecten in de wijk, met samenwerkende partners, met buurtbewoners, bedrijven, instellingen en kinderen. Ook met het opzetten van tentoonstellingen of het trainen van uw medewerkers. Iedere situatie is uniek, we denken graag met u mee.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze brochure als pdf downloaden.

Tussen de pannen kookboek EtuConsult binding met de buurt