Is zorg in en om de brede school of IKC ook uw zorg?
Hoe ‘Passend’ is uw onderwijs?

Als professional in de verschillende instellingen die met ouders, jeugdigen en kinderen werken, wordt u in uw dagelijkse praktijk geconfronteerd met zorgen over opgroei- en opvoedproblematiek, waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe geeft u gezamenlijk vorm aan het uitgangspunt ‘1 kind, 1 gezin,
1 plan, 1 aanspreekpunt’?

zorg brede school IKC passend onderwijs EtuConsult

Passend onderwijs doet zijn intrede in de scholen. Brede scholen en kindcentra worden door experts gezien als zeer kansrijk om passend onderwijs tot een succes te maken.

Daarnaast heeft passend onderwijs niet alleen met onderwijs te maken maar ook met kinderopvang.
Wij praten dan ook liever over ‘Passende Ontwikkeling’.
Waar liggen die kansen? Wat vraagt passend onderwijs van de leerkracht, hoe kom je met je partners tot één zorgteam, hoe organiseer je de verbinding met externe zorginstellingen?
Wie hard werkt telt op,
 maar wie samenwerkt vermenigvuldigt. Het is van belang dat u uw expertise bundelt en samenwerkt in het vroegtijdig signaleren,
het bespreekbaar maken van zorgen en adequaat handelt om snel en effectief hulp te kunnen bieden. Integrale zorg betekent samenwerken, niet alleen als er iets mis gaat maar voortdurend! Voorkomen is beter dan genezen.

Zorg verbeteren kan!

De huidige structuur van zorg voor kinderen kenmerkt zich door afstand tussen de verschillende organisaties. Onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, de buurtwerker,
de huisarts, iedereen richt zich op een specifiek aspect van het leven van een kind. Het totaalplaatje ontbreekt, niemand heeft een volledig beeld, waardoor soms werk dubbel wordt gedaan en ander werk simpelweg over het hoofd wordt gezien.
Doordat recent de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeentes is gelegd, is er juist nu de gelegenheid voor het maken van een verbeterslag. Zorg verbeteren kan, door bruggen te slaan tussen de organisaties en tot een integrale aanpak te komen.

Samenwerken en verbinden.

Het ideaal is een keten van samenwerking rondom jeugdzorg, gekoppeld aan een plek waar alle zorg verlenende organisaties vertegenwoordigd zijn, zoals een brede school of een integraal kindcentrum. Een zorgstructuur waarin geen dubbel werk wordt verricht en goede zorg en onderwijs op maat worden geleverd, omdat men op de hoogte is van alle aspecten van de situatie van een kind.

De brede schoolgedachte.

Een duidelijke samenwerkingsstructuur tussen de organisaties die met kinderen werken en de organisaties van jeugdzorg ontbreekt nog vaak. EtuConsult kan gemeenten, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorginstellingen adviseren en begeleiden bij het opzetten van zo’n samenwerkingsstructuur.
Wij doen dit vanuit het principe van de brede school en hebben dit in de praktijk reeds ervaren. Het Meesterwerk in Almere wordt gezien als een voorbeeld en pilot als het gaat om vanuit een brede school onderwijs en ontwikkeling passend te maken voor kinderen, hun ouders en de medewerkers.

Onze aanpak: maatwerk.

Wij kijken naar de bestaande structuur en springen daar op in. Vaak is er al heel veel aanwezig en moet er vooral een manier gevonden worden om de verschillende organisaties te verbinden, zodat er een stevig vangnet ontstaat voor ouders en kinderen. We benutten onze kennis en ervaring en daar waar we de antwoorden niet hebben, zoeken we die op! Ons netwerk van inhoudelijke experts staat dan klaar om verder te helpen.
Onze werkwijze hangt af van de aard van de vraag en moet passen bij de cultuur van de organisaties. Projectvoorstellen worden nooit eenzijdig opgesteld, maar krijgen vorm door nauwe samenwerking met de opdrachtgever.
Een project wordt door ons gefaseerd uitgevoerd. Na iedere fase is er een go/no go moment en kan een plan worden aangepast op basis van eerdere ervaringen. Terugkoppeling naar opdrachtgevers en betrokken partijen is wat ons betreft vanzelfsprekend. Een project sluiten wij altijd af met borging van gemaakte afspraken. Zo zorgen we ervoor dat de resultaten worden behouden na afloop van het project.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze brochure als pdf downloaden.

integrale zorg brede school IKC Passend onderwijs EtuConsult