De succesvolle route naar een IKC.

Uw wens is een Integraal Kindcentrum, of integrale kindcentra te realiseren binnen uw gemeente, binnen uw schoolbestuur. Of met uw eigen school of kinderopvangorganisatie. Een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar kunnen groeien, leren, ontdekken, spelen en ontspannen. Waar onderwijs, kinderopvang en/of peutereducatie naadloos in elkaar overlopen vanuit een doorgaande lijn. Misschien heeft u al signalen ontvangen van kinderopvangorganisaties, scholen, peuterspeelzaal of besturen die hier ook graag mee aan de slag willen. Wellicht bent u al met elkaar in gesprek en inmiddels een eindje op weg richting een IKC.

De route richting een IKC is niet eenvoudig. Maar biedt meer kans dan welk model ook beleidsterreinen te verbinden vanuit één pedagogische visie en aanpak. Ook ouders vragen steeds vaker naar een dergelijk model.

succesvolle route IKC Brede School EtuConsult

Het is een complex traject waarin verschillende partijen vanuit verschillende organisatiestructuren, verantwoordelijkheden, culturen en locaties met elkaar willen komen tot een gezamenlijke koers. Rekening houdend met de verschillende toezichtkaders, financiële stromen, cao’s en wet- en regelgeving.

Eén organisatie, één sturing.

Anders dan bij de brede school, waar verschillende partners samenwerken, gaat het bij een IKC o.a. om één beleid, één aanpak, één team, één inschrijvingsprocedure van kinderen enz. Vanuit één bestuurlijk en geformaliseerd draagvlak. Met één aansturing, directeur of leiding waarbij de schotten tussen school, peuterspeelzaal en kinderopvang wegvallen. Met de deuren wijd open naar de wijk, de wereld, de markt en de maatschappij. Dat vraagt van elke deelnemende partij een creatieve en daadkrachtige aanpak.

Invloed op verschillende niveaus.

Van (brede) school naar IKC. Het start naar onze mening altijd met ‘Waarom’. De kunst bij de vorming van een IKC is dus in de eerste plaats om de betrokkenheid van verschillende partijen die elk op hun eigen niveau besluiten moeten nemen en aanpassingen in de organisatie moeten doorvoeren, op één lijn te krijgen vanuit een gezamenlijke visie. En om vervolgens, ieders kennis en ervaring zo goed mogelijk te benutten. Het proces om als samenwerkende partners tot één organisatie te komen binnen het IKC heeft consequenties op inhoudelijk, bestuurlijk en gemeentelijk niveau. In sommige gevallen hebben de ontwikkelingen ook gevolgen voor andere scholen of voor opvanglocaties, de wijk of andere organisaties.

Verbinding zoeken, benutten en versterken.

Om u en de andere betrokken partijen te ondersteunen bij dit traject, heeft EtuConsult een effectieve aanpak ontwikkeld: IKC op Maat.
Ons credo is: Verbinding zoeken, Benutten en Versterken. Wij zijn in staat partijen met verschillende belangen te verbinden met een eindresultaat waar iedereen achter staat en zich aan committeert.

EtuConsult helpt bij de ontwikkeling van uw IKC.

Bij de ontwikkeling van uw IKC kan EtuConsult u begeleiden bij de verschillende stappen in dit proces, zoals:


  • het formuleren van een gezamenlijke visie en missie met alle betrokken partners in de brede school,
  • de vertaling daarvan in een ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) en kaders voor exploitatie en beheer,
  • het opstellen van een intentie- en samenwerkingsovereenkomst, onderzoek en analyse van bestaande situaties,
  • advies over daaruit voortkomende aandachtspunten en gewenste ontwikkelingen,
  • persoonlijke coaching, of advies op maat van directieleden, coördinatoren en teams bij brede schoolontwikkeling,
  • het vertalen van kansen en mogelijkheden naar concrete activiteiten,
  • het samen bedenken en starten van brede schoolactiviteiten voor kinderen, medewerkers, ouders,
  • het vertalen van uw visie naar een ‘IKC cultuur’ waarbij uw medewerkers een onmisbare schakel zijn!

Programma op maat.

Het programma wordt voor u op maat gemaakt, in welk stadium van brede school-ontwikkeling u ook bent. Het uitgangspunt is
 dat u zich samen met de andere betrokkenen in ieder geval kunt oriënteren op wat er allemaal bij een dergelijk traject komt kijken. Wij kijken samen met u naar wat nodig is en u bepaalt zelf tot hoever u het proces met EtuConsult wilt doorlopen.
Natuurlijk kunt u ook een beroep op EtuConsult doen als er sprake is van een jarenlange samenwerking als brede school en er behoefte is aan verdieping of een kwaliteitsslag.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40, om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 - 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze brochure als pdf downloaden.

succesvolle route IKC Brede school EtuConsult Brochure