Huisvesting IKC vraagt om gedegen fundament. EtuConsult draagt een steentje bij.

U heeft plannen voor de bouw van een integraal kindcentrum of een multifunctionele accommodatie. Hoe maakt u die plannen dan definitief? Welke partners betrekt u daarbij en hoe wordt de som van samenwerkende organisaties meer dan het optellen van de delen?
Hoe werken bouwteam en gebruikers samen om van visie naar vorm te komen? En hoe maakt u, samen met alle betrokkenen, een goed plan van aanpak voor de projectdefinitie, waarbij ook ieder, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, mee kan ‘bouwen’?

Voorwaarde is een duidelijke visie. Daar start ieder traject mee. Dan komt het projectplan en komt de vertaling van de visie in een Programma van Eisen (PvE) aan bod, zowel ruimtelijk- functioneel als technisch. Wat is de juiste projectorganisatie, wat zijn de beste werkmethodes, welke onderwerpen moeten aan de orde komen en hoe kom je tot gedragen besluitvorming? Kortom, hoe maak je de gewenste brede school, of IKC tot een gebouw dat recht doet aan de vragen, wensen en ambities van de gebruikers, waarbij de kinderen voorop staan.

EtuConsult kan u hierbij adviseren en begeleiden. Dat doen we samen met specialisten op het gebied van (ge)bouwen voor kinderen van 0-12 jaar.


In meerdere steden werken wij aan de realisatie van brede scholen en kindcentra. Of hebben die reeds opgeleverd. Bekijkt u onze projecten maar eens, of informeer naar referentieprojecten.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.